2018

In 2018 vieren we het eerste lustrum van de Week van de Begraafplaats: de Week wordt dit jaar voor de vijfde maal gehouden. Sinds de Week in 2014 voor de eerste maal werd georganiseerd, heeft deze jaarlijkse manifestatie waarbij begraafplaatsen centraal staan, een vaste plek veroverd op de agenda van Nederland.

Dit jaar is het thema Tussen Kunst & Kist. Kunst met een grote K en een kleine k. Van de bronzen piëta van de kunstenaar Frans Verbaal op de begraafplaats Zijlpoort in Leiden tot een eenvoudig beeldje van een onbekende kunstenaar op een dorpskerkhof.


Funeraire kunst heeft betrekking op alle uitingen van kunst en symboliek die aangebracht zijn op grafmonumenten en begraafplaatsen. Dit kunnen beeldhouwwerken of objecten zijn, maar het thema kunst is veel breder. Het thema omvat muziek, literatuur, dans, theater, architectuur, fotografie en beeldende kunst.


Het thema kunst biedt begraafplaatsen tal van aanknopingspunten om activiteiten te organiseren. Zoals een concert, poëziewedstrijd, wandelroute langs graven van kunstenaars, tekeningen van kinderen (rond de dood) of een lezing over kunst door een spreker uit de Sprekerspool. Beheerders kunnen uit een ‘pool’ van bekende sprekers kiezen voor een lezing op hun begraafplaats.

Dit jaar verschijnt de WeekKrant, een gratis krant vol informatie over kunst en begraafplaatsen.