Sprekerspool Week 2018

Sprekerspool Week van de Begraafplaats 2018

Ter gelegenheid van de Week van de Begraafplaats is er een sprekerspool samengesteld. Zes deskundigen hebben zich hiervoor aangemeld. De groep bestaat uit mensen uit verschillende vakgebieden.

Sprekers
Leon Bok (Bureau Funeraire Adviezen), Wim Cappers (specialist in funeraire cultuur), René ten Dam (Bureau Funeralia), Korrie Korevaart (cultuurhistoricus), Ad de la Mar (docent Funeraire Cultuur) en Ingeborg Meulendijks (beeldend kunstenaar).

Hoe werkt de Sprekerspool?
Boekingen voor een spreker lopen via de Week van de Begraafplaats. U kunt een spreker voor een bepaalde dag reserveren door een mail te sturen naar lob@begraafplaats.nl. Wij sturen de boeking door naar de betreffende spreker, waarna alle contacten rechtstreeks tussen u en de spreker verlopen.

Kosten
De kosten bedragen €250 per lezing exclusief reiskosten.

Meer informatie
Voor meer informatie over de Sprekerspool kunt u contact opnemen met Bartho Hendriksen, b.hendriksen@begraafplaats.nl, 06 2377 0349.

 
Sprekers en lezingen

Leon Bok
Moderne vormgeving van grafmonumenten
Lezing over de ontwikkeling van moderne vormgeving van grafmonumenten op begraafplaatsen. Daarmee ingaand op de gevolgen van architectuurstromingen op grafmonumenten, materiaalvernieuwingen en de huidige persoonlijke grafcultuur, die veel moderne kunst met zich meebrengt. Daarnaast kunnen beheerders ook kiezen voor een open lezing naar aanleiding van een door hen ingebracht thema.

Leon Bok is eigenaar van Bureau Funeraire Adviezen. Het bureau richt op advieswerk over funerair erfgoed in Nederland. www.funerair.nl

Beschikbare data: 27 mei middag en avond, 28 mei avond, 30 mei middag en avond, 1, 2 en 3 juni middag en avond.


Wim Cappers
Door kunst geraakt

De dood maakt verdrietig. Hoe geven we vorm aan onze rouw? Kunst is een middel om verdriet te verwoorden, te verklanken of te verbeelden via een gedicht tijdens een eenzame uitvaart, een requiemmis in de kerk of een haarwerkje in de huiskamer.
In deze lezing geeft cultuurhistoricus Wim Cappers een overzicht van kunstvormen op begraafplaatsen. Of het nu gaat om kunst met een grote ‘K’ of een kleine ‘k’, de verbeelding raakt via onze zintuigen ons gevoel. Het geeft vorm aan verdriet en uiteindelijk herinnering en soms verering. Een rondgang langs kunst op begraafplaatsen in het verleden en het heden.

Wim Cappers is funerair historicus met speciale aandacht voor alle aspecten rond het sterven, de uitvaart, het kerkhof, de begraafplaats en het rouwen. www.wimcappers.nl

Beschikbare data: 27, 28 mei middag en avond, 30, 31 mei alleen middag, 1 en 3 juni middag en avond.


René ten Dam
Kunst op de begraafplaats? Ook bij ons?
Van bouwkunst tot typografische pareltjes. Van grafdichten tot vormgeving die tot nadenken stemt. Op de Nederlandse begraafplaatsen vinden we grafmonumenten in allerlei verschijningsvormen. Bijvoorbeeld in een neogotische stijl of met prachtige jugendstil-elementen. Er ligt een schat aan kunstuitingen op onze begraafplaatsen, soms heel opvallend, maar vaak ook subtiel in vormgeving of tekst. In de lezing wordt de toehoorder meegenomen langs bijna twee eeuwen begraven en leert bijzonderheden herkennen. Met ook aandacht voor de lokale begraafplaatsen.

René ten Dam heeft een adviesbureau voor funerair erfgoed en doet onder meer onderzoek naar het gebruik van symboliek op Nederlandse begraafplaatsen. www.bureau-funeralia.nl

Beschikbare data: alle data: middag en avond
Korrie Korevaart
Nut en noodzaak van K/kunst op de begraafplaats

Kunst op een begraafplaats: wat doet het ertoe? Deze presentatie gaat in op wat er op twee willekeurige begraafplaatsen aan K/kunst (en kitsch) te vinden is, namelijk op Rhijnhof in Leiden en op de Algemene begraafplaats in Rockanje. De één in een stad, de ander in een dorp.

Maar is aanwezigheid van kunst nu echt een voorwaarde voor de kwaliteit van de rouwverwerking? Waar gaat het niet/wel om? Hoe denken bezoekers en beheerders erover? Wie bepaalt wat?

Ongetwijfeld herkennen de toehoorders voorbeelden uit hun eigen omgeving, en doen ze daarnaast nieuwe inzichten op…

Korrie Korevaart is vicevoorzitter van stichting Terebinth, redacteur van het blad Terebinth en van huis uit cultuurhistoricus. www.terebinth.nl

Beschikbare data: alle data: middag en avond uitgezonderd dinsdag 29 mei


Ad de la Mar
Graven, te ku(n)st en te keur
Heel vroeger werden mensen buiten de gemeenschap begraven, maar later ontstonden kerkhoven rond de kerk. In onze tijd zijn begraafplaatsen vaak weer buiten de bebouwing te vinden. We stappen chronologisch door de tijd en zien grafmonumenten in tal van stijlen en vormen. U hoort over gotiek en neogotiek, over classicisme en neoclassicisme. En u ziet een obelisk, een cippus, een grafkapel en een mausoleum. Indien gewenst kan de eigen begraafplaats worden toegevoegd.
Daarna worden er twee onderwerpen uitgelicht: de grafkelders van Oranje-Nassau in Nederland en kunst op de buitenbegraafplaats. We eindigen vrolijk met Der lustige Friedhof in Kramsach, Oostenrijk.

Ad de la Mar is docent Funeraire Cultuur, http://addelamar.bntours.nl

Beschikbare data: alle data middag en avond, behalve woensdagavond 30 mei.


Ingeborg Meulendijks
Aan mijn liefste, kunstwerk op de Utrechtse begraafplaats Daelwijck
Aan mijn liefste is ingewijd op 2 juli 2017. Over de totstandkoming hield Ingeborg Meulendijks (1968) een blog bij waar in woord en beeld de totstandkoming nauwgezet kon worden gevolgd. In de lezing vertelt Ingeborg welke uitgangspunten eraan ten grondslag liggen. Ze werkt op het raakvlak van beeldende kunst en architectuur. Haar architecturale werk is gericht op het scheppen van ruimte voor contemplatie en bezinning, zoals stilteruimtes en een kapel
Aan mijn liefste is een open paviljoen, gebouwd rondom een eik. Aan de buitenkant van het paviljoen bevinden zich drie nissen, met daarin een schrijfblad en een stoel. Bezoekers kunnen een brief schrijven aan een overledene en die vervolgens in een nis in het paviljoen stoppen. Het papier verdwijnt in de muur en zal daar blijven en uiteindelijk vergaan. Aan de binnenkant is er ruimte voor naamplaatjes van overledenen, waarvan het graf is opgeheven.

Ingeborg Meulendijks is beeldend kunstenaar. www.aanmijnliefste.nl

Beschikbare data: 26 mei 14.00 uur, 27 mei 14.00 uur, 2 juni 14.00 uur en 3 juni 14.00 uur